BBAN最好看番号封面

BBAN最好看番号封面

时日未觉,久则暗损气血多矣。 性急多怒,加黄连、柴胡。

真金散治儿初生,洗眼不净,秽汁浸渍,眼赤烂,至长不瘥,母食热物、热药,名曰胎赤。始胎死不下,灼过龟版亦可。

一养神、二惜气、三堤疾。儿生三日,以桑、槐、榆、桃、柳嫩枝各三寸长者二三十节,煎汤。

轻身重财,二不治也。气积于内,动则诸证见,气静疾平。

失五者黜之而无禄。时日未觉,久则暗损气血多矣。

书始于何日者,占久近也。脏谓皆有形而藏于内者。

Leave a Reply