NO147嫩模宓兔兔er私房死库水写真25P宓兔兔果团网

NO147嫩模宓兔兔er私房死库水写真25P宓兔兔果团网

发明龙者东方之神,故骨与齿皆主肝病。同补药则补,同泻药则泻,同升药则升,同降药则降。

其气清香,能通心肾益脾胃,宜乎滋养之剂用之。 根治风虫牙痛,浓煎含漱,冷即吐去更含,勿咽汁,以其能降泄也。

总取其质之轻清而不沾滞也。故治冲脉为病,逆气里急,及治诸气壅腹胀后重如神。

 治经络风痰及小儿惊痰,其功不减牛黄。又捣烂和麝香贴脐上引湿热下行,治噤口痢,土墙上烂壳烧灰敷痘疮及疮湿毒。

《永类钤方》以水杨根捣贴乳痈,其热如火,再贴遂平。发明鲥鱼性补,温中益虚而无发毒之虑。

其治痘疹气滞不能起顶灌脓者,功效最捷。 昔人以其多油而滑痰多作泻忌服,盖不知其性燥而无伤中泥痰之患。

Leave a Reply